Welkom bij de Vereniging van Belgische Kraanverhuurders

Op onze website treft u informatie aan betreffende de doelstellingen, werking, leden en activiteiten van de federatie. Ook nieuws uit de sector en links naar verwante organisaties kunt u hier vinden.
Een van de belangrijkste doelstellingen van onze vereniging is immers het informeren over al wat met het kraanverhuurbedrijf te maken heeft. Via deze site willen we daar op een efficiente wijze werk van maken.
Na achttien jaar activiteit heeft onze vereniging al heel wat realisaties op haar conto staan. Diverse leden van vorige besturen hebben daar heel wat tijd en energie in gestoken. Daarvoor wil ik hen dan ook van harte bedanken.

Een nieuwe ploeg heeft ondertussen de fakkel overgenomen, enthousiast om de ingeslagen weg verder te zetten. Zij kan echter blijven rekenen op de ervaring en inzichten van de oudere generatie: van groot belang om een goede continuiteit te verzekeren.
Ik hoop dat eenieder met interesse voor onze boeiende sector de weg zal weten te vinden naar onze vereniging - als occasionele bezoeker op onze website, als trouw lid of misschien actief binnen het bestuur? 
Hoe meer "gewicht" wij hebben, hoe beter wij de belangen van de sector kunnen verdedigen en onze leden ten dienste zijn.
Ik zie uit naar onze volgende ontmoeting.

 

 

Hendrik Sarens,
Voorzitter

Laatste nieuws

Belgische kraanverhuurbedrijven ressorteren onder PC 111.03.

2-assige kranen opnieuw toegelaten op Belgische autostrade.

Een belangrijke verwezenlijking van de Vereniging van Belgische Kraanverhuurders betreft de inrichting van opleidingen kraanmachinist en monteur i.s.m. Montage vzw (een afdeling van de VBAM - Vereniging Belgische Aannemers van Montagewerken) en de VDAB. Door deze cursussen weet de Belgische kraansector zich verzekerd van uniform en degelijk opgeleid personeel, op de hoogte van de nieuwste technieken en veiligheidsaspecten. Een sterke troef, met name voor die bedrijven die niet beschikken over een eigen, interne opleiding.