Tot lid van de vereniging kunnen worden toegelaten:

Bedrijven, ongeacht hun rechtsvorm, die daadwerkelijk het kraanverhuurbedrijf uitoefenen en aan de volgende normen voldoen:

  • ze zijn in België gevestigd
  • ze bezitten en exploiteren minimum 5 kranen
  • ze geven blijk het kraanverhuurbedrijf op een verantwoordelijke wijze te kunnen uitoefenen
  • ze hebben de aansprakelijkheid voortvloeiend uit het kraanverhuurbedrijf voldoende verzekerd
  • ze zijn kredietwaardig

HOE LID WORDEN?
Aanmelding voor het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij het Secretariaat:

Vereniging van Belgische Kraanverhuurders
Secretariaat
Laageind 128
2940 Stabroek

De aanvrager is verplicht alle gegevens en inlichtingen te verstrekken, welke het bestuur bij de beoordeling nodig acht (zie hierboven).

Het dagelijks bestuur beslist binnen de drie maanden over de toelating.

De leden zijn verplicht een jaarlijkse bijdrage te betalen.

This post is also available in: Engels Frans