Informeren

Het informeren van onze leden over sector gerelateerde wijzigingen inzake:

 • Veiligheid, veiligheidswetgeving en ‘best practices’
 • Opleidingen, certificaten en diploma’s
 • Collectieve arbeidsovereenkomsten en arbeidswetgeving
 • Technologische ontwikkelingen

Belangen behartigen

Het actief behartigen en verdedigen van de belangen van onze leden door:

 • Verschillende overheidsinstanties te informeren en adviseren om tot een duidelijke en vereenvoudigde wet- en regelgeving te komen.
 • Overeenkomsten te sluiten met deze overheidsinstanties aangaande regelgeving.
 • Het aangaan, wijzigen of opzeggen van collectieve arbeidsovereenkomsten.
 • Te zetelen in organisaties, raden en federaties die gelijkaardige doelen nastreven.
 • Initiatieven steunen en medewerking verlenen aan gelijkaardige vakorganisaties.

Ervaring uitwisselen

Het aanbieden van een platform voor onderlinge uitwisseling van informatie/ervaring.

 • Het organiseren van ledenvergaderingen en informatiesessies.
 • Het organiseren van – en deelnemen aan – netwerk events.

This post is also available in: Engels Frans