Het actief behartigen en verdedigen van de belangen van onze leden door:

  • Verschillende overheidsinstanties te informeren en adviseren om tot een duidelijke en vereenvoudigde wet- en regelgeving te komen.
  • Overeenkomsten te sluiten met deze overheidsinstanties aangaande regelgeving.
  • Het aangaan, wijzigen of opzeggen van collectieve arbeidsovereenkomsten.
  • Te zetelen in organisaties, raden en federaties die gelijkaardige doelen nastreven.
  • Initiatieven steunen en medewerking verlenen aan gelijkaardige vakorganisaties.

This post is also available in: Engels Frans