ONTSTAAN

Het was Roger Van de Weghe die in december 1984 het initiatief nam de destijds belangrijkste kraanverhuurders te contacteren. Door geregeld samen te werken met Nederlandse collega’s had hij gezien hoe onze noorderburen zich professioneel hadden gegroepeerd.

Zijn bedoeling was om, in navolging van de Nederlandse en Franse kraanfederaties, een Belgische vereniging te vormen die de belangen van de sector zou verdedigen en een platform zou vormen waar vakgebonden onderwerpen besproken zouden worden.

Aldus geschiedde: op 5 februari 1985 werd de Vereniging van Belgische Kraanverhuurders vzw officieel boven de doopvont gehouden. Het bestuur bestond uit Roger Van de Weghe als stichtend voorzitter, Arthur Severin als ondervoorzitter, Hugo De Bie als secretaris en Hendrik Sarens als penningmeester.

Aanvankelijk telde de federatie slechts een handvol grote bedrijven als lid. Maar al snel werden de eerste concrete resultaten geboekt en bleek tevens dat het collegiale contact vruchten afwierp: de weg was ingezet naar een verdere groei van de vereniging.

This post is also available in: Engels Frans