Nieuws

Wettelijke verplichtingen

2-assige kranen opnieuw toegelaten op Belgische autostrade.


Vanaf heden kunnen, mits het indienen van een nieuwe aanvraag, terug vergunningen worden aangevraagd voor het volgen van Belgische autosnelwegen door twee-assige kranen die voldoen aan volgende eisen:

M < 24 T: De afstand tussen de assen is minimum 2m8
24T < M < 26T: De afstand tussen de assen is minimum 3m40
(M = totale massa van de kraan)

De vergunningen zijn 5 jaar geldig.

share: