Nieuws

Ressorteren

Belgische kraanverhuurbedrijven ressorteren onder PC 111.03.


Ieder kraanverhuurbedrijf moet sinds 1 oktober 1999 ressorteren onder het PC 111.03 voor zijn arbeiders en daaruitvolgend onder het PC 209 voor zijn bedienden. Ondernemingen die nog niet ressorteren onder het PC 111.03, maar dat wel moeten, kunnen een verzoek richten naar:

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
Dienst Immatriculatie
Waterloolaan 76
1000 Brussel


Het overschakelen naar PC 111.03 moet tevens gemeld worden aan het Fonds voor Bestaanszekerheid. (omdat er stortingen moeten gebeuren aan de VZW Montage).

U kan uw schrijven richten aan:

Fonds voor Bestaanszekerheid Metaalverwerkende Nijverheid
Ravenstein Galerij 27/7
1000 Brussel

share: