Nieuws

Belgische kraanverhuurbedrijven ressorteren onder PC 111.03.

2-assige kranen opnieuw toegelaten op Belgische autostrade.

Een belangrijke verwezenlijking van de Vereniging van Belgische Kraanverhuurders betreft de inrichting van opleidingen kraanmachinist en monteur i.s.m. Montage vzw (een afdeling van de VBAM - Vereniging Belgische Aannemers van Montagewerken) en de VDAB. Door deze cursussen weet de Belgische kraansector zich verzekerd van uniform en degelijk opgeleid personeel, op de hoogte van de nieuwste technieken en veiligheidsaspecten. Een sterke troef, met name voor die bedrijven die niet beschikken over een eigen, interne opleiding.