Geschiedenis

Belangrijkste realisaties

De ervaren bestuurders van de jonge vereniging deelden eenzelfde visie: het imago van de sector wordt in hoge mate bepaald door de kwaliteit van de dienstverlening die kraanverhuurbedrijven bieden. Organisaties met oog voor details, veiligheid en kwaliteit leden echter onder ongezonde concurrentie en dumpingprijzen.

Zo ontstonden richtlijnen met betrekking tot de verantwoorde uitoefening van het kraanverhuurbedrijf. De voornaamste hiervan zetten we even op een rijtje:

 

  • Het organiseren van een systematische, deskundige werkvoorbereiding
  • Het inzetten van geschoolde kraanmannen
  • Een verantwoorde kostenopbouw
  • Volledig in orde zijn met alle wettelijke keuringen
  • Het garanderen van een professionele uitvoering
  • Het streven naar een dienstverlening met kwaliteitslabel

 

 

Deze richtlijnen gaven aan waarin een professionele kraanverhuurder zich onderscheidt. Dat dit de de positieve ontwikkeling van de sector ten goede kwam, is duidelijk. Maar ook klanten deden hiermee hun voordeel, door op gefundeerde wijze een keuze te kunnen maken uit het grote aanbod.

Een volgende verwezenlijking betrof het informeren van de leden over de noodzaak van een degelijke verzekering van het kraangebeuren. Onnodig te vermelden dat zulks een absolute vereiste is om op een verantwoorde manier het kraanverhuurbedrijf uit te oefenen. Ook hier heeft de voorlichting geleid tot een bewustwording binnen de hele sector.

Op het vlak van regelgeving heeft de federatie in de loop der jaren eveneens diverse resultaten geboekt. Zo leidde lobbywerk bij diverse overheidsinstanties tot een soepeler beleid m.b.t. toegestane asbelasting, rijden op de openbare weg, enz.

Op het personeelsvlak werd vooruitgang geboekt door duidelijkheid te creëren m.b.t. paritair comité, verloningspolitiek en tewerkstellingsvoorwaarden.

Door het formaliseren van hijsbewijzen werd wederom een belangrijke stap gezet in de professionalisering van de sector.

 

 

Ontstaan

Het was Roger Van de Weghe die in december 1984 het initiatief nam de destijds belangrijkste kraanverhuurders te contacteren. Door geregeld samen te werken met Nederlandse collega's had hij gezien hoe onze noorderburen zich professioneel hadden gegroepeerd.

Zijn bedoeling was om, in navolging van de Nederlandse en Franse kraanfederaties, een Belgische vereniging te vormen die de belangen van de sector zou verdedigen en een platform zou vormen waar vakgebonden onderwerpen besproken zouden worden.

Aldus geschiedde: op 5 februari 1985 werd de Vereniging van Belgische Kraanverhuurders vzw officieel boven de doopvont gehouden. Het bestuur bestond uit Roger Van de Weghe als stichtend voorzitter, Arthur Severin als ondervoorzitter, Hugo De Bie als secretaris en Hendrik Sarens als penningmeester.

Aanvankelijk telde de federatie slechts een handvol grote bedrijven als lid. Maar al snel werden de eerste concrete resultaten geboekt en bleek tevens dat het collegiale contact vruchten afwierp: de weg was ingezet naar een verdere groei van de vereniging...