Doelstellingen

De Vereniging van Belgische Kraanverhuurders rust niet op haar lauweren, integendeel! De nieuwe ploeg, in het zadel sedert februari 2002, stelt zich tot doel de ingeslagen weg verder te volgen en diverse concrete stappen te zetten. De voornaamste doelstellingen voor de volgende jaren zetten we hier even op een rijtje:

 

  • Het informeren van de leden over veranderende regelgeving, nuttige tips, relevant nieuws enz.
  • Het bewerken van en afspraken maken met overheidsinstanties m.b.t. regelgeving, opleidingen, veiligheidssystemen (VCA), de groeiende mobiliteitsproblematiek...
  • Het promoten van "Europees denken" i.v.m. kraanreglementeringen (bv. regelgeving m.b.t. het rijden over de openbare weg, asbelastingen, brandstoffen, etc.)
  • Het actief vertegenwoordigen van de sector bij organisaties zoals de Europese Kraanfederatie (ESTA)
  • Het aantrekken van meer leden om aldus nog meer representatief te worden voor de hele sector
  • Het verbeteren van de collegialiteit en het saamhorigheidsgevoel door allerhande initiatieven.

 

 

 

Hoe deze doelstellingen bereiken?

De organen van de overheid van voorlichting en advies te dienen in zaken omtrent kraanverhuur.

Medewerking te verlenen aan alle middelen die kunnen leiden tot een verhoging van de vakbekwaamheid van haar leden en tot een gezonde uitoefening van haar bedrijf;

Mee te werken aan het treffen van sociale voorzieningen voor de leden en hun personeel.

Het adviseren van de leden aangaande het aangaan, wijzigen of opzeggen van collectieve arbeidsovereenkomsten.