De vereniging

De Vereniging van Belgische Kraanverhuurders (VBKV) is een vakorganisatie die de belangen van haar leden en de sector behartigt. Sedert meer dan 17 jaar voert zij daartoe een actief beleid: zij informeert haar leden over actuele onderwerpen, vertegenwoordigt de sector bij diverse onderhandelingen en adviseert bij het inrichten van cursussen en opleidingen.
Voor Belgische kraanverhuurders houdt het lidmaatschap van de VBKV diverse voordelen in:
Als eerste op de hoogte zijn van ontwikkelingen en veranderingen binnen de sector.

 

  • Een vast aanspreekpunt hebben voor alle vaktechnische en juridische kwesties;
  • Lid zijn van een organisatie die door onderlinge verstandhouding en overleg ("samen sterk") méér kan bereiken.
  • Een positief en professioneel imago uitstralen naar klanten en partners.
  • De mogelijkheid bezitten tot regelmatig sociaal contact met vakbroeders.

 

 

De VBKV heeft in de loop der jaren een hele lijst positieve realisaties opgebouwd. Elders op onze website vindt u een overzicht van de belangrijkste mijlpalen. Maar kijkt u ook eens naar wat de federatie allemaal nog "in de pijplijn" heeft zitten: Concrete doelstellingen voor de toekomst.